2

Click to enlarge

LOT 2

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 550

PRODATO ZA € 600

1841. SRPSKI KARANTIN LJUBOVIJA: Pismo iz Bratunca (Otomanska Bosna) za Loznicu tretirano u karantinu Ljubovija sa potpisom dežurnog komandira karantina. Objavljeno u Corinphila ZLATNOM izdanju XXXI Ex Antić, strana 26. Poznato je samo nekoliko karantiskih pisama sa prelazom preko karantina u Ljuboviji. Odličan kvalitet