3

Click to enlarge

LOT 3

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 220

1843. Pismo iz Srpskog KARANTINA MOKRA GORA upućeno načelstvu u Užice sa kompletnim karantinskim voštanim žigom na poleđini. Vrlo retko, prilika za sakupljače ovog područja. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com