4

Click to enlarge

LOT 4

SRBIJA - MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1 - 411)

Početna cena: € 380

1848. SRPSKI KARANTIN ŠEPAČKA ADA (SASTANAK) Pismo iz Zvornika (Otomanska Bosna) za Loznicu tretirano u karantinu Šepačkoj Adi sa voštanim žigom karantina i sa potpisom dežurnog komandira karantina. Objavljeno u Corinphila ZLATNOM izdanju XXXI Ex Antić, strana 28. Poznato je samo nekoliko karantiskih pisama sa prelazom preko karantina u Šepačkoj Adi. Retka prilika za ozbiljnog sakupljača. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com