1345

Click to enlarge

LOT 1345

SLOVENIJA (1334 - 1506)

Početna cena: € 16

1919. Dve celine Slovenije na dva razna kartona (boje) sa uštampanih 10 vin obe dofrankirane. Jedna iz Mozirja za Celje druga Iz Laškog za Grac. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com