666

Click to enlarge

LOT 666

SRBIJA U RATOVIMA (412 - 672)

Početna cena: € 140

1908. Otomansko Carstvo PRISREND - PRIZREN negativni žig ceo arapski , kompletan otisak na razglednici od 20 para za Schneeberg u Nemačkoj .Odličan kvalitet, Isfila AP 08/4 R!R! (Retkost posebno u ovakvom kvalitetu).

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com