1031

Click to enlarge

LOT 1031

HRVATSKA (1027 - 1102)

Početna cena: € 80

PRODATO ZA € 80

1858. Marka od 3 kr 5 komada na isečku sa žigom RAGUSA. Ova marka je vrlo retko upotrebljavana na korespodenciji sa jadranske obale. Ukras za zbirku. Atestatorski paraf dva italijanska ispitivača. Odličan kvalitet