1036

Click to enlarge

##

LOT 1036

HRVATSKA (1027 - 1102)

Početna cena: € 18

1915. Formaciski žif MARINE SCHPITAL POLA i poštanski žig Marine feldpost Pola, vojna karta oslobodjena poštarine upučena za Kološvar. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com