1113

Click to enlarge

LOT 1113

-

Početna cena: € 40

1941. Poštanska paketska uputnica iz VELIKE sa odgovarajućom mešanom frankaturom 2 din. I izdanje i 5 X 5 din sa pretiskom sadržina je paket sira težine 9,6 kg. Odličan kvalitet

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com