1321

Click to enlarge

LOT 1321

-

Početna cena: € 18

1997. Pismo RSK (Republike Srpske Krajine) upućeno iz Vukovara u Šid. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com