1553

Click to enlarge

LOT 1553

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 30

1921. Četvorobojna dopisnica Kraljevine SHS upućena za Beč, mešovita frankratura. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com