1561

Click to enlarge

##

LOT 1561

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 18

1921. Mešana frankatura I jugoslovenskog zajedničkog izdanja marka od 50 p i marke Slovenije SHS koje su još uvek važile 6 d i na poleđini 4 X 1 d. Poštanska uputnica je poslata iz Petrinje za Sarajevo. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com