1562

Click to enlarge

##

LOT 1562

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 22

1921. Mešana frankatura I jugoslovenskog zajedničkog izdanja marka od 3 X 50 p i par od 3 d i marke Slovenije SHS koje su još uvek važile a na poleđini 2 X 10 p. Poštanska uputnica je poslata iz Sarajeva za Trebinje kao vrednosna pošiljka pa je zato frankatura visoka. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com