1869

Click to enlarge

LOT 1869

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 24

PRODATO ZA € 35

1945. Celina Vuk ispravno dofrankirana I posleratnim redovnim izdanjem 5+10 d poslata preporučeno iz Beograda u Niš, sa cenzurom. Ukras za zbirku. Odličan kvalitet