1872

Click to enlarge

LOT 1872

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 30

PRODATO ZA € 40

1945. Dve celine Vuk na dva razna kartona sa formaciskim odnosno poštanskim žigom, sa uokvirenom odnosno ovalnom cenzurom. Interesantan par, za svaku zbirku. Odličan kvalitet.