1875

Click to enlarge

LOT 1875

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 22

1947. Celina Tito ispravno dofrankirana sa 1 + 1.50 d i markom doplatnom za crveni krst, koja je bila obavezna, upućeno iz Beograda za Pariz. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com