1877

Click to enlarge

LOT 1877

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 20

PRODATO ZA € 20

1948. Avionska dopisnica frankirana za preporuku upućena iz Šida u Čehoslovačku. Odličan kvalitet