1883

Click to enlarge

##

LOT 1883

JUGOSLAVIJA i SRBIJA 1921 - 2023 (1551 - 1888)

Početna cena: € 26

1956. Celina 10 d za inostranstvo poslata putujućom poštom (žig još iz doba okupacije) Smederevo - V. Plana pa preko Beograda za Hollywood sa propagandnim žigom "kupujte srecke". Karta upućena slavnom Vittorio Gassman sa dolaznim žigom na poleđini i specijalnim žigom studija NOT AT WARNER BROS STUDIO". ljubičasti žig "retur to writer". Vraćeno u Smederevo sa dolaznim žigom napred. Interesantan objekat za široki krug sakupljača. Spada i u filmsku tematiku. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com