1895

Click to enlarge

LOT 1895

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 18

1913. Celina nemački Levant , upućena iz Smirne (Izmir) u Hamburg. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com