1898

Click to enlarge

LOT 1898

STRANE ZEMLJE, MARKE I POŠTANSKA ISTORIJA (1889 - 2230)

Početna cena: € 280

**

1930. IPOSTA blok odgovarajućih dimenzija 104 x 148 mm sa vodoznakom sa uštampanom i zupčanom serijom 4 vrednosti koje su sa originalnom gumom.Mi Bl 1, 1600 €. Odličan kvalitet.

Ako želite da licitirate, morate se prethodno prijaviti.

Molimo Vas da pošaljete što je moguće pre vašu licitaciju koristeći ovu stranicu za licitiranje ili putem email pošte: aukcsfk@auction-sfk.com